Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.

14-09-2017, 15:15:37,

Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Instytutu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 28. września 2017 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Neuropatologii piętro V, sala 510 w siedzibie Instytutu Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: tstepien@ipin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27. września 2017 r. o godz. 15.00 W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

www.bip.ipin.edu.pl