Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC.

09-03-2017, 09:52:49,

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie jako Instytucja Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacji zasobów Wydawnictwa przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego , al. Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:  magdalena_pozniak-mietla@pwm.com.pl   w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2017 r., godz. 16.00.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

http://bip.pwm.com.pl/