Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC.

02-07-2018, 09:25:53,

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Wydawnictwa przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 13 lipca o godz. 11:00 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego  w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: monika_lonczak@pwm.com.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2018 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk i opublikowany na stronie: http://bip.pwm.com.pl/projekty/

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów PWM_2018

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów PWM_2018