Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC.

08-01-2016, 08:33:02,

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie jako instytucja, która na podstawie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r., o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury przekształca się ze Spółki Akcyjnej Skarbu Państwa w Instytucję Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu digitalizacyjnego zasobów Wydawnictwa przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA, al. Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: magdalena_pozniak-mietla(at)pwm.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2016 r., godz. 16.00. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.