Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja Publiczna założeń projektu dotyczącego digitalizacji i udostępniania zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie

11-04-2017, 08:54:45,

14 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej przy ul. Puławskiej 61 w Warszawie, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu dotyczącego digitalizacji i udostępniania zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 12 kwietnia 2017 r. na adres: aolszowska@fn.org.pl