Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Dziedzictwo nauk rolniczych od Hugona Kołłątaja po czasy współczesne”

30-11-2016, 10:04:21,

Biblioteka Główna wraz z Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w Czytelni Studenckiej Biblioteki Głównej UR (pok. 118) w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zlokalizowanym przy Al. Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu o nazwie „Dziedzictwo nauk rolniczych od Hugona Kołłątaja po czasy współczesne”.

Prezentacja wygłoszona będzie w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) poddziałanie 2.3.1: Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji – jeśli dotyczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. roku na adres e-mail: agoralczyk@ur.krakow.pl. W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość zmiany miejsca prezentacji (w ramach tego samego budynku), o czym niezwłocznie zostaną poinformowane osoby, które nadeślą pisemne potwierdzenie zgłoszenia udziału.