Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „e-NILBaza – cyfryzacja zasobów nauki w celu upowszechnienia wiedzy o leku i epidemiologii zakażeń” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 09:49:48,

22.02.2016 r. o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej nr I Narodowego Instytutu Leków (pokój 364, III piętro), ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „e-NILBaza – cyfryzacja zasobów nauki w celu upowszechnienia wiedzy o leku i epidemiologii zakażeń” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (podając w treści wiadomości wyłącznie swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 18 lutego 2016 roku na adres e-mail: a.wojcik@nil.gov.pl