Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

02-02-2016, 08:27:46,

17.02.2016 o godzinie 10:00 w siedzibie IBS PAN, przy ul. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium informacji przyrodniczej”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl