Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 12:00:59,

11 lutego 2016 r. o godz. 12.00 na Kampusie Politechniki Krakowskiej w Budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia” w sali D 0/9 przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: listy@biblos.pk.edu.pl.