Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych Centralnego Archiwum Wojskowego ” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

22-02-2016, 09:35:40,

23 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej nr 115 Klubu Wojskowej Akademii Technicznej (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25, 00-908 Warszawa) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych Centralnego Archiwum Wojskowego ” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 roku na adres e-mail aleksandra.szygula@wat.edu.pl