Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja Publiczna założeń projektu „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego”

06-04-2017, 12:39:44,

Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że  18 kwietnia  2017 r. o godz. 15:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Innowacyjna Platforma Zasobów Kartograficznych i Fotogrametrycznych Wojskowego Biura Historycznego ” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy:
aleksandra.szygula@wat.edu.pl
w terminie do 13.04.2017 r. 

W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Termin: 18 kwietnia 2017 r., godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna nr 103  Klubu Wojskowej Akademii Technicznej
(ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25 , 00-908 Warszawa)