Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Innowacyjna Platforma Zasobów Nauki Wojskowej Akademii Technicznej” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

16-02-2016, 09:06:40,

18 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 7 Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19, 00-908 Warszawa) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Innowacyjna Platforma Zasobów Nauki Wojskowej Akademii Technicznej” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2016 roku na adres e-mail katarzyna.kucharska@wat.edu.pl