Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

22-02-2016, 12:22:03,

22 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ulicy Żwirki i Wigury 101 Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku na adres e-mail bwr@uw.edu.pl