Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 14:20:50,

17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa (Sala nr 538, V piętro, wejście do budynku od strony ul. Towarowej) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”  przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: prezentacja.popc@icm.edu.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2016 r.