Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 15:29:04,

19 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w sali 3D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii bud. „D”, Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-145 Wrocław, ul. Uniwersytecka 7–10 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 roku(piątek) na adres e-mail: biuro.projektu@uwr.edu.pl