Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „MOST Wiedzy” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

28-01-2016, 16:10:57,

15 lutego 2016 r. (poniedziałek), o godzinie 13.00 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk), w sali nr 257 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „MOST Wiedzyprzygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2016 roku (czwartek) na adres e-mail: karduns1@pg.gda.pl.