Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 12:01:59,

11 lutego 2016 r. o godzinie 14.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2016 roku na adres e-mail: iin@uw.edu.pl.