Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Opis i upowszechnianie dorobku nauk o bezpieczeństwie poprzez określenie zasobów tej dyscypliny naukowej oraz ich cyfrowe udostępnienie w formie repozytorium” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 14:16:18,

22 lutego 2016 r., o godz. 13:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ul. M.J. Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno (sala senacka) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Opis i upowszechnianie dorobku nauk o bezpieczeństwie poprzez określenie zasobów tej dyscypliny naukowej oraz ich cyfrowe udostępnienie w formie repozytorium”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (podając w treści wiadomości wyłącznie swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 20 lutego 2016 roku na adres e-mail: m.konieczna@wspol.edu.pl