Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach poddziałania 2.3.2 POPC – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

27-08-2018, 08:14:24,

W dniu 7 września o godzinie 10 w sali warsztatowej (wejście od holu głównego) w siedzibie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pod roboczą nazwą “Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem do dnia 5 września 2018 r. na adres mailowy: z.ledzion@zacheta.art.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Przebieg prezentacji utrwalony będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.