Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „OZIN – Otwarte Zasoby Instytutów Naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

08-02-2016, 10:58:35,

19 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematycznym PAN w sali nr 321, ul. Śniadeckich 8 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu : „OZIN – Otwarte Zasoby Instytutów Naukowych” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2016 roku na adres e-mail  ozin@impan.pl