Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 14:15:10,

18 lutego 2016 r. (czwartek), o godzinie 9.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn), w Auli Błękitnej będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Platforma digitalizacji i transferu zasobów wiedzy”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (podając w treści wiadomości imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 11 lutego 2016 roku (czwartek) na adres e-mail: kamila.naumowicz@uwm.edu.pl