Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Obrony Narodowej” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 09:46:17,

19 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 30 (Aula gen. Kuropieski blok 14) Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, al. Chruściela 103, 00- 910 Warszawa 72 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Obrony Narodowej”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji (jeśli dotyczy)) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail j.mijewska@aon.edu.pl