Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu pt. „OTWARTE ZASOBY w REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZwRCIN)” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-10-2017, 08:29:06,

13 października 2017 r. o godzinie 11:00 w Instytucie Matematycznym PAN w sali nr 321, przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu, pt. „OTWARTE ZASOBY w REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZwRCIN)”, przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja) w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2017 r. na adres e-mail: rcin@impan.pl

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.