Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z zakresu ochrony zdrowia pracujących” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 15:13:06,

19 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej na III piętrze budynku A Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Repozytorium Public, Environmental and Occupational Health and Safety – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z zakresu ochrony zdrowia pracujących”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (podając w treści wiadomości wyłącznie swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji) w terminie do dnia 16 lutego 2016 roku na adres e-mail: elasica@imp.lodz.pl