Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu ”Repozytorium Robotyki R2 – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 15:11:49,

19 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Centrum Konferencyjnym PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: ”Repozytorium Robotyki R2 – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2016 roku na adres e-mail: ekolomanska@piap.pl