Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „System cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Naukowego Konsorcjum Danych Oceanograficznych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 11:58:48,

12 lutego 2016 r. o godz. 13.20 w siedzibie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 55 (Sala Konferencyjna) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „System cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Naukowego Konsorcjum Danych Oceanograficznych” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2016 roku na adres e-mail: office@iopan.gda.pl