Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „System informacji o działalności naukowej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi CRIS4UMED” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

08-02-2016, 10:21:44,

22 lutego 2016 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Senatu UM, Al. Kościuszki 4 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu : „System informacji o działalności naukowej w  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi CRIS4UMED” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu, dane instytucji) drogą elektroniczną do 19 lutego 2016 r. na adres e-mail:   projekty@umed.lodz.pl