Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku dla społeczeństwa i służb zarządzania kryzysowego” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

12-02-2016, 12:13:08,

22 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali im. Narutowicza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Podleśna 61, Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku dla społeczeństwa i służb zarządzania kryzysowego” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku do godziny 12:00 na adres e-mail bozena.lapeta@imgw.pl