Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

21-01-2016, 12:09:18,

04 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Grójeckiej 186 w Warszawie będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „System prezentacji i udostępniania informacji sektora publicznego z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia” przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji założeń do ww. projektu proszone są o zgłaszanie się do dnia 31 stycznia 2016 r. na adres e-mailowy: monika.zbylut@nfz.gov.pl.