Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

02-02-2016, 08:29:39,

12 lutego 2016 r. o godz. 12:00 w sali nr 8 (parter) Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji (jeśli dotyczy)) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail: Bozena.Bednarek-Michalska@bu.umk.pl.