Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 14:17:44,

19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 10.30 w siedzibie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73, sala konferencyjna nr 109 (I piętro budynku BLT) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Udostępnianie zasobów cyfrowych Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”  przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone są o rejestrację najpóźniej do dnia 18 lutego 2016 roku, do godz. 10.30, za pomocą formularza umieszczonego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1xbbhJCwDU8rM1YEufrV62dClhHi7l_jAwVYUi0py4UE/viewform?c=0&w=1