Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

08-02-2016, 10:59:28,

19 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów, al. Rejtana 16c, budynek A1) będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Wdrożenie systemu archiwizacji i udostępniania zasobów nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, instytucja, nr telefonu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2016 roku na adres e-mail  sbzdziuch@ur.edu.pl.