Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

10-02-2016, 09:37:40,

22 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali 102, w budynku dawnego Centrum Informatycznego(CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”  przygotowywana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji (jeśli dotyczy)) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2016 roku na adres e-mail bwr@uw.edu.pl