Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja publiczna założeń projektu „Zintegrowany system dostępu do zasobów nauki Międzyregionalnej Sieci Transferu Wiedzy” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

04-02-2016, 15:10:57,

18 lutego 2016 r. (czwartek), o godzinie 12.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań), w sali nr 82 będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu: „Zintegrowany system dostępu do zasobów nauki Międzyregionalnej Sieci Transferu Wiedzy”  przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 roku (piątek) na adres e-mail: karwas@amu.edu.pl.