Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”

08-12-2016, 08:54:37,

15 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, (pokój 334), będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji) w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2016 r. (do godz. 13.00) na adres e-mail: w.mazur@ron.mil.pl.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych osób, które wysłały zgłoszenie, jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn:” Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.