Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Centrum Doradztwa Rolniczego pn. „System Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie”

06-12-2016, 09:23:55,

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99, sala wykładowa C., będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pn. „System Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2016 r. na adres e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl oraz m.adamczyk@cdr.gov.pl

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.