Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pn. „e-Krew 2 Etap 1 kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”

08-03-2018, 08:37:13,

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 12:00,

w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie
w Sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
e-Krew 2 Etap 1 kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 r.

na adres e-mail ekrew@csioz.gov.pl podając imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

 

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz

w celu sporządzenia protokołu z prezentacji. Kopia protokołu oraz nagranie z przebiegu prezentacji stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie proszę o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.