Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Digitalizacja i udostępnianie radiowych dóbr kultury z Archiwum Polskiego Radia”

08-01-2016, 08:31:32,

22 stycznia 2016r . o godz.11.00,  w sali konferencyjnej im. Zygmunta Chamca w siedzibie Polskiego Radia S.A., al. Niepodległości 77/85 w Warszawie,  odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu  „Digitalizacja i udostępnianie radiowych dóbr kultury z Archiwum Polskiego Radia”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

W sprawie udziału w prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem Archiwum Polskiego Radia:  anna.ossowska@polskieradio.pl, tel.22 645 50 73.