Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”

28-06-2017, 09:14:21,

W dniu 13 lipca 2017  r. o godz. 10:00, w sali nr 4.22 siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przy Alejach Jerozolimskich 94 w Warszawie odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”. Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 roku na adres: kpk.kreptd.btm@gitd.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

 

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (30 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.