Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Głównego Urzędu Statystycznego pn. Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa

29-12-2016, 11:08:02,

W dniu 10 stycznia 2017  r. o godz. 11:00, w sali 149 w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa”. Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres e-mail: m.paczek@stat.gov.pl w terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku do godz. 10:00, podając w treści: imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie jednego przedstawiciela instytucji.
Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz.