Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Głównego Urzędu Statystycznego „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”

09-10-2018, 08:26:17,

W dniu 29 października 2018 r. o godz. 10:00

w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, Aleja Niepodległości 208, Warszawa,

w sali 149 (gmach główny GUS, I piętro, blok C)

odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.:

Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności i efektywności bezpiecznych usług świadczonych przez statystykę publiczną w postaci elektronicznej na rzecz obywateli i przedsiębiorców oraz innych podmiotów administracji publicznej.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2018 r. na adres
e-mail: kszbi@stat.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji. W temacie wiadomości należy wpisać: „KSZBI – PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”.

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie,
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.