Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk „Wdrożenie Elektronicznej Zintegrowanej Platformy Zarządzania Organizacją (EZPZO) w wybranych instytutach Polskiej Akademii Nauk”

16-01-2017, 16:59:00,

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pt. ” Wdrożenie Elektronicznej Zintegrowanej Platformy Zarządzania Organizacją (EZPZO) w wybranych instytutach Polskiej Akademii Nauk „.

Prezentacja odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. o godz. 14:30 w siedzibie Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie ul. Księcia Janusza 64 w Sali 213.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II osi priorytetowej, działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.

Osoby i podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do dnia 30.01.2017 r. na adres e-mail: popc_prezentacja_publiczna@igf.edu.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi reprezentowanej instytucji – jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.