Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)

04-09-2018, 13:05:52,

W dniu 19 września 2018 r. o godz. 10:00,
w siedzibie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego  przy ul. Szachowej 1
w Warszawie
w Sali Ośrodka Szkolenia nr 754, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne” (SI2PEM)

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r. (włącznie) na adres
e-mail 
n.dankowska@itl.waw.pl  podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują. W temacie wiadomości należy wpisać: SI2PEM – PREZENTACJA PROJEKTU. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału
(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. 

 

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.