Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „Export Intelligence”

14-12-2018, 10:08:20,

28 grudnia 2018 r. o godz. 9:00, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w sali B, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Export Intelligence”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 r. (włącznie) na adres e-mail: [1]szymon.klus@mpit.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

W temacie wiadomości należy wpisać: Export Intelligence – PREZENTACJA PROJEKTU.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.