Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

13-04-2018, 09:50:58,

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych
oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

W dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00,
w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie
w Sali 324, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn.
e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych
oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II osi POPC Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. (włącznie) na adres e-mail ewa.gradecka@mswia.gov.pl  podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane instytucji, którą reprezentują.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.