Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

12-02-2018, 08:59:26,

Odwołanie prezentacji założeń projektu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
„e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych
oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”

Planowana na dzień 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00,
w sali 324 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Stefana Batorego 5
publiczna prezentacja założeń projektu
pn. ,,e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”
została odwołana.