Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Ocenianie na ekranie: Opracowanie polskiego systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”

23-10-2017, 10:51:05,

6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 434 w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ul. Lewartowskiego 6 w Warszawie (IV piętro), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu Ocenianie na ekranie: Opracowanie polskiego systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” PO PC 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres sekretariat@cke.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r. (piątek), podając w treści maila: swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą dana osoba reprezentuje.

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.