Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

18-05-2017, 15:33:31,

Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych” (PUESC), który powstaje w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Prezentacja odbędzie się 30 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 4440 Ministerstwa Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji proszone o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na adres biuro.puesc@mf.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.