Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”

07-01-2016, 15:03:53,

20 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum przy Pl. Zamkowym 4 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt przygotowany został przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację, prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem do dnia 19 stycznia br. na adres: dpiskorska@zamek-krolewski.pl

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.