Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Prezentacja założeń projektu „Budowa uniwersalnych rozwiązań w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją”

29-11-2016, 10:52:18,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że 9 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Budowa uniwersalnych rozwiązań w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w prezentacji do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: psuchocki@bialystok.uw.gov.pl w terminie do 5 grudnia 2016 r.

W treści maila prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Miejsce prezentacji: Sala Kolumnowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Data: 9 grudnia 2016, godz. 10. 00